Harmonogram zajęć

Naszym celem jest oswojenie ze środowiskiem wodnym oraz zdobycie podstawowych umiejętności zachowania się i elementarnego poruszania się w wodzie dzieci w wieku niemowlęcym.

Niemowlęta

 1. Nasze zajęcia mają na celu popularyzowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego.
 2. Lekcje prowadzone są przez trenera i instruktora pływania, zawsze przy współudziale rodziców, którzy biorą aktywny udział w procesie nauczania. Jest to istotny element jednoczący i zbliżający do siebie członków rodziny. Dwoje prowadzących zajęcia oraz rodzice stwarzają optymalne warunki, najlepszą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo podczas zajęć.
 3. W zależności od etapu szkolenia dzieci ćwiczą w nadmuchiwanych rękawkach.
 4. Formy i metody prowadzenia zajęć dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Podczas lekcji stosujemy wiele przyborów i kolorowych zabawek (deski pływackie, piankowe rury, maty, piłki, gumowe zabawki, itp.).
 6. Głównymi celami szkoleniowymi są:
  • adaptacja do środowiska wodnego,
  • nauczanie utrzymywania się w wodzie na grzbiecie, piersiach i w pozycji pionowej,
  • nauczanie opadów do wody z siadu na brzegu pływalni,
  • nauczanie zanurzania się pod wodę z pomocą rodziców.
 7. W dalszym etapie szkolenia:
  • nauczanie poruszania się w wodzie na piersiach i grzbiecie,
  • nauczanie skoku do wody z brzegu pływalni,
  • nauczanie samodzielnego zanurzania się,
  • nauczanie wyławiania przedmiotów,
  • nauczanie pływania na piersiach i grzbiecie.

Przedszkolaki

 1. Nasze zajęcia mają na celu popularyzowanie aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego.
 2. Lekcje prowadzone są przez trenera i instruktora pływania, zawsze przy współudziale rodziców, którzy biorą aktywny udział w procesie nauczania. Jest to istotny element jednoczący i zbliżający do siebie członków rodziny. Dwoje prowadzących zajęcia oraz rodzice stwarzają optymalne warunki, najlepszą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo podczas zajęć.
 3. W zależności od etapu szkolenia dzieci ćwiczą w nadmuchiwanych rękawkach oraz pasach wypornościowych.
 4. Formy i metody prowadzenia zajęć dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.
 5. Podczas lekcji stosujemy wiele przyborów i kolorowych zabawek (deski pływackie, piankowe rury, maty, piłki, gumowe zabawki, itp.).
 6. Głównymi celami szkoleniowymi są:
  • I ETAP SZKOLENIA:
   • adaptacja do środowiska wodnego,
   • nauczanie utrzymywania się w wodzie na grzbiecie, piersiach i w pozycji pionowej,
   • nauczanie opadów do wody z siadu na brzegu pływalni,
   • nauczanie zanurzania się pod wodę z pomocą rodziców.
  • II ETAP SZKOLENIA:
   • nauczanie poruszania się w wodzie na piersiach i grzbiecie (z dodatkowym sprzętem wypornościowym),
   • nauczanie skoku do wody z brzegu pływalni,
   • nauczanie samodzielnego zanurzania się.
  • III ETAP SZKOLENIA:
   • nauczanie wyławiania przedmiotów
   • nauczanie pływania na piersiach i grzbiecie - pływania elementarnego
   • doskonalenie skoków do wody z różnej wysokości i pozycji.
  • IV ETAP SZKOLENIA:
   • nauczanie samodzielnego pływania na piersiach i grzbiecie (bez dodatkowego sprzętu wypornościowego)
   • nauczanie samodzielnego wyławiania przedmiotu.

Wypełnij kartę zgłoszeniową

Karta zgłoszeniowa Pływanie dla niemowląt