Regulamin zajęć nauki pływania

Niemowlęta

 1. Uczestnik wykupuje kurs na określony termin (nie pojedyncze zajęcia). W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odpracowania zajęć w grupie ustalonej przez instruktora (nie zwracamy pieniążków za niewykorzystane zajęcia). Zajęcia należy odpracować w czasie trwania danego kursu (nie przenosimy zajęć na poczet kolejnego kursu). W przypadku umówienia się na odrobienie zajęć i nie przyjścia na nie, zajęcia przepadają.
 2. Dziecko uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez lekarza do tego rodzaju zajęć (NIEWYMAGANE są zaświadczenia od lekarza). Na pierwszych zajęciach rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i lekarz wyraził zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 3. W zajęciach uczestniczy dziecko wraz z jednym rodzicem (opiekunem). Raz w miesiącu organizowane są zajęcia otwarte, podczas których na płytę pływalni można wprowadzić gościa (drugiego rodzica, dziadka, babcię...). Podczas wszystkich zajęć drugi rodzic (dziadek, babcia...) może obserwować zajęcia przez przeszkloną część ściany brodzika.
 4. Wejście do szatni następuje na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Do szatni wchodzi jeden rodzic (biorący udział w zajęciach) wraz z dzieckiem. Bardzo prosimy o zachowanie podziału szatni na część damską oraz męską, co ułatwi swobodne przebieranie się. Po 30-minutowej lekcji pozostaje 30 min. na przebranie się i wyjście z szatni.
 5. Przebranie się w strój pływacki z powodów higienicznych powinno odbywać się w szatni (a nie w domu).
 6. Bezpośrednio przed wejściem na płytę pływalni rodzic (opiekun) wraz z dzieckiem zobowiązany jest do umycia ciała pod natryskiem.
 7. W czasie zajęć dziecko musi być ubrane w pampersa wodoodpornego (wielkość pieluszki powinna być dobrana do wagi dziecka).
 8. Podczas zajęć należy przestrzegać Regulaminu Pływalni.
 9. Korzystanie z innych przyborów znajdujących się na pływalni możliwe jest jedynie za zgodą i pod nadzorem prowadzących zajęcia.
 10. Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do udziału w kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej, co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.
 11. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe, na czas trwania zajęć, rodzice mogą wnieść na płytę pływalni oraz pozostawić je na ławce obok brodzika).

Dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Uczestnik wykupuje kurs na określony termin (nie pojedyncze zajęcia). W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odpracowania zajęć w grupie ustalonej przez instruktora (nie zwracamy pieniążków za niewykorzystane zajęcia). Zajęcia należy odpracować w czasie trwania danego kursu (nie przenosimy zajęć na poczet kolejnego kursu). W przypadku umówienia się na odrobienie zajęć i nie przyjścia na nie, zajęcia przepadają.
 2. Dziecko uczestniczące w zajęciach nauki pływania powinno być zdrowe oraz dopuszczone przez lekarza do tego rodzaju zajęć. Na pierwszych zajęciach rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i lekarz wyraził zgodę na udział dziecka w zajęciach (NIEWYMAGANE są zaświadczenia od lekarza).
 3. W zajęciach uczestniczy dziecko wraz z jednym rodzicem (opiekunem). Raz w miesiącu organizowane są zajęcia otwarte, podczas których na płytę pływalni można wprowadzić gościa (drugiego rodzica, dziadka, babcię...). Podczas wszystkich zajęć drugi rodzic (dziadek, babcia...) może obserwować zajęcia na monitorze znajdującym się w poczekalni.
 4. Wejście do szatni następuje na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Do szatni wchodzi jeden rodzic (biorący udział w zajęciach) wraz z dzieckiem. Bardzo prosimy o zachowanie podziału szatni na część damską oraz męską, co ułatwi swobodne przebieranie się. Po 30-minutowej lekcji pozostaje 30 min. na przebranie się i wyjście z szatni.
 5. Przebranie się w strój pływacki z powodów higienicznych powinno odbywać się w szatni (a nie w domu).
 6. Bezpośrednio przed wejściem na płytę pływalni rodzic (opiekun) wraz z dzieckiem zobowiązany jest do umycia ciała pod natryskiem.
 7. W czasie zajęć dzieci, które potrzebują używania pieluszek muszą być ubrane w pampersa wodoodpornego (wielkość pieluszki powinna być dobrana do wagi dziecka).
 8. Rodzic uczestniczący w zajęciach oraz dziecko zobowiązani są do posiadania czepka.
 9. Podczas zajęć należy przestrzegać Regulaminu Pływalni.
 10. Korzystanie z innych przyborów znajdujących się na pływalni możliwe jest jedynie za zgodą i pod nadzorem prowadzących zajęcia.
 11. Uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo do udziału w kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej, co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.
 12. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe, na czas trwania zajęć, rodzice mogą wnieść na płytę pływalni oraz pozostawić je na ławce obok brodzika).

Niemowlęta - pływalnia w Zaściankach

 1. Uczestnik wykupuje kurs na określony termin (nie pojedyncze zajęcia). W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odpracowania zajęć w grupie ustalonej przez instruktora (nie zwracamy pieniążków za niewykorzystane zajęcia). Zajęcia należy odpracować w czasie trwania danego kursu (nie przenosimy zajęć na poczet kolejnego kursu). W przypadku umówienia się na odrobienie zajęć i nie przyjścia na nie, zajęcia przepadają.
 2. W zajęciach uczestniczy tylko jeden rodzic wraz z dzieckiem.
 3. Podczas zajęć rodzic zobowiązany jest do noszenia na głowie czepka.
 4. W czasie zajęć dziecko musi być ubrane w pampersa wodoodpornego (wielkość pieluszki powinna dobrana być do wielkości dziecka).
 5. Przed wejściem do szatni z przewijakami należy pozostawić obuwie oraz odzież wierzchnią (kurtki) w szatni , która znajduje się na korytarzu.
 6. Do szatni z przewijakami wchodzimy tylko w zmienionych i czystych klapkach.
 7. Przed wejściem na płytę pływalni rodzic wraz z dzieckiem zobowiązani są do umycia ciała pod prysznicem oraz pozostawienia klapek w szatni (nie wchodzimy w klapkach na płytę pływalni).
 8. Rodzic wraz z dzieckiem wchodzi do wody dokładnie o wyznaczonej godzinie, tylko i wyłącznie w obecności instruktora.
 9. Na zajęcia wraz z dzieckiem wchodzi tylko jeden rodzic (opiekun), druga osoba może poczekać w poczekalni obok wejścia na salę gimnastyczną (nie może przebywać na płycie pływalni obok brodzika w czasie zajęć).
 10. W każdy pierwszy weekend miesiąca, podczas zajęć będzie możliwość wprowadzenia drugiego rodzica (opiekuna) na płytę pływalni ( w celu obserwacji zajęć, zrobienia zdjęć, itp.). Drugi rodzic na płytę pływalni wchodzi na boso.
 11. Drugi rodzic (opiekun) może pomagać w przebieraniu dziecka w szatni pod warunkiem, że ma zmienione obuwia na czyste klapki (bardzo prosimy o przestrzeganie podziału szatni na męską i damską).
 12. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe, na czas trwania zajęć, rodzice mogą wnieść na płytę pływalni oraz pozostawić je na ławce obok brodzika).
Karta zgłoszeniowa Pływanie dla niemowląt