Karta zg這szeniowa







Zgodnie z art. 13 og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, i:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Kajtek z siedzib w Bia造mstoku.
  2. Firma nasza nie powo逝je Inspektora Ochrony Danych.
  3. Powy窺ze dane osobowe przetwarzane b璠 w celu realizacji us逝gi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami powy窺zych danych osobowych b璠 wy陰cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis闚 prawa oraz podmioty uczestnicz帷e w realizacji us逝gi.
  5. Powy窺ze dane osobowe b璠 przechowywane przez ca造 okres realizacji us逝gi, jak r闚nie dane b璠 przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze, w tym roszcze podatkowych i cywilnych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do 膨dania od administratora dost瘼u do danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 odmowa podania danych mo瞠 skutkowa odmow realizacji us逝gi.
  9. Powy窺ze dane nie s profilowane.


Wszystkie pola poza uwagami s wymagane.

Karta zg這szeniowa P造wanie dla niemowl徠